Jesteś tutaj: OFERTA GRUPOWA

↓  TESTY SZYBKOŚCI LINIOWEJ

Test określa wartość szybkości lokomocyjnej oraz przyspieszenia. Test polega na przebiegnięciu z maksymalną prędkością odcinka prostego. Podczas jednej próby zmierzymy czas z maksymalnie trzech dystansów dostosujemy dystans i wykonamy po dwie próby dla każdego zawodnika, najczęściej są to odległości 5, 15, 30m.

↓  BEEP TEST (WYDOLNOŚĆ TLENOWA)

Test służy do oceny wytrzymałości tlenowej, polega na biegu odcinków 20-metrowych (tam i z powrotem) w tempie narzuconym przez sygnał płynący ze ścieżki dźwiękowej. Tempo biegu progresywnie wzrasta, a zawodnik biegnie do momentu kiedy nie będzie w stanie zrealizować zadanego tempa. Test ten wykonujemy z pełną kontrolą zakresów pracy serca, dzięki urządzeniom marki Polar.

↓  RAST TEST (WYDOLNOŚĆ BEZTLENOWA)

Test służy do pomiaru mocy anaerobowej, której wartość pozwoli ocenić poziom wytrzymałości szybkościowej zawodnika. Test polega na przebiegnięciu z maksymalną prędkością 6 odcinków prostych 30-metrowych. Pomiędzy kolejnymi startami wystąpi 10-sekundowa przerwa.

↓  TEST ZWINNOŚCI (ZIG-ZAG)

Zwinność to zdolność szybkiego poruszania się ze zmianą kierunku biegu przy zachowaniu równowagi i kontroli. Zig-Zag to jeden z podstawowych testów stosowany do oceny zwinności. Zadaniem zawodnika jest jak najszybsze przebiegnięcie po wyznaczonym torze.

↓  TEST ZWROTNOŚCI (ZWROTY Z PIŁKĄ)

Jest to test umożliwiających ocenę umiejętności zmiany kierunku prowadzenia lub kozłowania piłki. Test obejmuje 9 zwrotów na odcinkach 5 metrowych od linii A do B i B do A. WITTY timing system w swoich opcjach oferuje automatyczne „uśpienie” fotokomórki na czas zwrotu. Tylko dzięki tej opcji możliwe jest przeprowadzenie tego testu.

↓  TESTY DŁUGIE 1000M, 2000M ITD.

Test przeprowadzany na bieżni, liczymy czas, dystans, tętno, prędkość dostosowujemy wyniki do norm, w tego rodzaju testach może uczestniczyć maksymalnie trzech zawodników równocześnie

↓  FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN (FMS)

Functional Movement Screen (FMS) test oceniający jakość podstawowych wzorców ruchowych, asymetrie pomiędzy prawą a lewą stroną ciała oraz ryzyko odniesienia urazu. Test składa się z 7 zadań ruchowych. Zawodnik może uzyskać 3 pkt za każde ćwiczenie – maksymalna ilość punktów z testu to 21 pkt. Głęboki przysiad z drążkiem nad głową, Przejście przez płotek, Wykrok w linii, Mobilność obręczy barkowej, Aktywne uniesienie wyprostowanej nogi, Pompka, Stabilność rotacyjna, Na podstawie tego testu, tworzymy indywidualny plan treningowy pod kątem prewencji urazów.

↓  TESTY MLECZANOWE

Stopniowane testy mleczanowe z wyznaczeniem progów metabolicznych, stref intensywności wysiłku to oferta skierowana do klubów i stowarzyszeń (grupy minimum 10 osób). Podczas testu pobierana jest krew z opuszka palca w celu zbadania poziomu kwasu mlekowego.