Jesteś tutaj: OFERTA INDYWIDUALNA

↓   TESTY SZYBKOŚCIOWE

Szybkość lokomocyjna na określonych odcinkach, pomiar na fotokomórkach oraz analiza z wykorzystaniem oprogramowania witty manager. Kompleksowe stworzenie raportu oraz możliwość kontrolowania postępów treningowych w wybranym przedziale czasu.

↓   TESTY WYDOLNOŚCIOWE

Beep Test (wydolność tlenowa) pomiar z użyciem pulsometru, pełna analiza wysiłku na podstawie przebiegniętych odcinków, dystansu oraz zakresu tętna. Rast Test (wydolność beztlenowa) pomiar na fotokomórkach oraz analiza z wykorzystaniem oprogramowania witty manager.

↓   TESTY FUNKCJONALNE

Functional Movement Screen (FMS) test oceniający jakość podstawowych wzorców ruchowych, asymetrie pomiędzy prawą a lewą stroną ciała oraz ryzyko odniesienia urazu. Test składa się z 7 zadań ruchowych. Zawodnik może uzyskać 3 pkt za każde ćwiczenie – maksymalna ilość punktów z testu to 21 pkt. Głęboki przysiad z drążkiem nad głową, Przejście przez płotek, Wykrok w linii, Mobilność obręczy barkowej, Aktywne uniesienie wyprostowanej nogi, Pompka, Stabilność rotacyjna, Na podstawie tego testu, tworzymy indywidualny plan treningowy pod kątem prewencji urazów.

↓   POMIARY ANTROPOMETRYCZNE

Analiza Składu ciała m.in. %tkanka tłuszczowa, BMI i pomiar wieku biologicznego oraz wiele innych analiza z wykorzystaniem oprogramowania GMON Fit 3, pełna analiza raporty oraz baza danych z możliwością śledzenia postępów.

↓   TESTY MLECZANOWE

Na podstawie analizy poziomu zakwaszenia we krwi, wartości tętna oraz prędkości ustalane są progi metaboliczne (próg tlenowy LT i próg beztlenowy AT) oraz strefy intensywności treningu.